Νέο testware 6 - όλα σε ένα Νέο testware 6 - όλα σε ένα . .

To Branding είναι μια δυνατότητα του testware που σας επιτρέπει να τροποποιήσετε το περιβάλλον της εφαρμογής με τα δικά σας λογότυπα και εικονίδια. Τα λογότυπα του testware δεν θα εμφανίζονται σε κανένα σημείο της εφαρμογής και η εφαρμογή θα εμφανίζεται με άλλο όνομα και λογότυπο. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός μπορεί μέσω του Branding να έχει σημαντικά οφέλη καθώς το testware (με το νέο όνομα) θα εμφανίζεται ως λογισμικό και υπηρεσία που έχει κατασκευάσει εξ ολοκλήρου ο εκπαιδευτικός οργανισμός.

 Η υπηρεσία Branding είναι προαιρετική και ενεργοποιείται κατόπιν συμφωνίας.

Εισαγωγική οθόνη επιλογής εικονιδίου σπουδαστή

Κεντρική οθόνη

Περιβάλλον εξέτασης INATES

 

Friday the 23rd. Copyrights © 2019 Seventron Limited. All Rights Reserved.