Πιστοποιήσεις testware

Το testware είναι πιστοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό από την ECDL Κύπρου (ECDL Cyprus) καθώς και από το διεθνώς αναγνωρισμένο Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής (Cyprus Computer Society).