Νέο testware 6 - όλα σε ένα Νέο testware 6 - όλα σε ένα . .

 

Το EnglishOnlineTests.com προσφέρει test πρακτικής εξάσκησης για τα πτυχία Cambridge (YLE, KET, PET, FCE, CPE) και Michigan (ECCE, ECPE).

www.englishonlinetests.com

   

ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΕΠ 2013
www.test4asep.gr

Το γραπτό τεστ στο οποίο θα υποβληθούν όλοι οι εργαζό­μενοι στο Δημόσιο (Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) θα πραγμα­τοποιηθεί υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ και θα απλοποιη­θεί στο πρότυπο του τεστ δεξιοτήτων που είχε διοργανώσει η ανεξάρτητη Αρχή το 2008. Η γραπτή εξέταση θα γίνει υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

   

Το ComputerSchool.gr είναι μία εκπαιδευτική πλατφόρμα για ασκήσεις αυτοαξιολόγησης testware και για μαθήματα μέσω υπολογιστή.

To ComputerSchool.gr διαθέτει ενσωματωμένο το testware και αφορά το βασικό επίπεδο γνώσης χειρισμού Η/Υ.

www.computerschool.gr

 

 

Saturday the 16th. Copyrights © 2019 Seventron Limited. All Rights Reserved.