Νέο testware 6 - όλα σε ένα Νέο testware 6 - όλα σε ένα . .

Το νέο testware περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές σε μία ενοποιημένη πλατφόρμα και ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά (video λύσεις, διαχείριση λογαριασμών, δημιουργία test set, στατιστικά, κ.α.). Υποστηρίζει όλες τις ενότητες του βασικού και προχωρημένου επιπέδου.

Όλες οι άδειες χρήσης του testware συμπεριλαμβάνουν: 

  • το βασικό επίπεδο 7 Ενότητες (Βασικές έννοιες, Διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά φύλλα, Βάσεις δεδομένων, Παρουσιάσεις, Διαδίκτυο)
  • και τις ενότητες IT Security (Ασφάλεια), Online Collaboration (Διαδικτυακή συνεργασία), Microsoft Project και Image Editing Photoshop (επεξεργασία εικόνας).

 

Στατιστικά ανά μαθητή

.  

 

 

Thursday the 21st. Copyrights © 2019 Seventron Limited. All Rights Reserved.