Τι είναι το testware

  • Το testware είναι ένα εξεταστικό λογισμικό το οποίο λειτουργεί ως εκπαιδευτικό βοήθημα για τις βασικές και προχωρημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ.
  • Το testware παρέχει ερωτήσεις επιπέδου και στυλ εξετάσεων για όλες τις γνωστές πιστοποιήσεις πληροφορικής (ECDL, ProCert, ICT Hellas, Cambridge, ACTA, κτλ). Όλες οι ερωτήσεις είναι InATES και έχουν την αντίστοιχη λύση σε video με επεξεγήσεις τύπου balloons.
  • To testware είναι φιλικό, σύγχρονο, ευέλικτο, γρήγορο. Είναι το απαραίτητο εργαλείο για κάθε σχολή πληροφορικής. Το testware είναι δομημένο γύρω από τον σπουδαστή με σημαντικά χαρακτηριστικά προστιθέμενης αξίας.
  • To testware ακολουθεί την επίσημη διδακτέα ύλη syllabus του ECDL και διαθέτει πληθώρα ασκήσεων για όλες τις κατηγορίες και υποκατηγορίες του επίσημου syllabus.
  • Με το testware μπορείτε να μεταφέρετε σε άλλον υπολογιστή οποιαδήποτε άδεια χρήσης όσες φορές χρειαστεί αυτόματα και ηλεκτρονικά.