Τι είναι το home.testware.eu;

Το home.testware.eu είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα από την οποία μπορούν οι μαθητές σας να παρακολοθούν μαθήματα μέσω υπολογιστή, αλλά και να κάνουν εξάσκηση σε ασκήσεις testware στον υπολογιστή τους από οποιοδήποτε μέρος (σπίτι, γραφείο κτλ).

To home.testware.eu διαθέτει μαθήματα και ασκήσεις (testware) για τις παρακάτω ενότητες:

 • Word 2016/2019
  Βασικό επίπεδο και προχωρημένο
 • Excel 2016/2019
  Βασικό επίπεδο και προχωρημένο
 • Access 2016/2019
  Βασικό επίπεδο και προχωρημένο
 • Powerpoint 2016/2019
  Βασικό επίπεδο και προχωρημένο
 • Διαδίκτυο 2016/2019
  Internet Explorer, Outlook, Online essentials

Δείτε το δείγμα ενός μαθήματος στο Excel

Τα μαθήματα είναι διαδραστικά και ο μαθητής θα πρέπει να ακολουθεί τον καθηγητή και να αλληλεπιδρά στο μάθημα κάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες του μαθήματος.

Οι ασκήσεις λειτουργούν σε όλες τις εκδόσεις Microsoft Office 2010/2013/2016/2019/365 και σε όλες τις εκδόσεις Windows 8/10/11. Τα μαθήματα λειτουργούν σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα Windows/MacOS/Ubuntu και σε οποιαδήποτε συσκευή Android/iPhone/iTab.

Το εκπαιδευτικό κέντρο διαθέτει διαχειριστικό περιβάλλον από το οποίο μπορεί να δημιουργεί μαθητές και να αναθέτει ενότητες στους μαθητές. Οι μαθητές κατά την σύνδεση τους στην πλατφόρμα βλέπουν στο περιβάλλον το λογότυπο του εκπαιδευτηρίου.

Το εκπαιδευτικό κέντρο διαθέτει πίνακα διαχείρισης dashboard στο οποίο μπορούν να εξαχθούν σημαντικά στατιστικά στοιχεία για τους μαθητές που έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα.

Ο μαθητής έχει πρόσβαση με δικούς του προσωποποιημένους κωδικούς και έχει πρόσβαση μόνο στα μαθήματα ή στις ασκήσεις που έχουν ανατεθεί από το εκπαιδευτικό κέντρο.

Σε κάθε μάθημα ακολουθείται η σειρά που έχει το επίσημο syllabus του ECDL αλλά ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να μεταβεί σε οποιαδήποτε κατηγορία.

Το home.testware.eu είναι δομημένο ανά ενότητες και κάθε ενότητα είναι χωρισμένη σε κατηγορίες και ακολουθεί το επίσημο syllabus του ECDL.

To εκπαιδευτικό κέντρο αλλά και ο μαθητής έχουν πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία παρακολούθησης των μαθημάτων και το ποσοστό επιτυχίας στις ασκήσεις.

Κάθε μάθημα που γίνεται ανάθεση σε ένα μαθητή μπορούν να γίνουν απεριόριστος αριθμός ασκήσεων και μαθημάτων. Το κάθε μάθημα λήγει αυτόματα μετά από 4 μήνες.

To home.testware σας παρέχει την δυνατότητα να έχετε το δικό σας domain για την πλατφόρμα εκπαίδευσης. Ο μαθητής θα μπορεί να συνδέετε στην δικιά σας διεύθυνση και να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα απ΄ευθείας από την ιστοσελίδα σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε ενα subdomain με οποιοδήποτε όνομα για παράδειγμα το http:://lessons.το-domain-σας.gr ή το http://home.το-domain-σας.edu.gr.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε domain ή subdomain που έχετε στην κατοχή σας. To home.testware θα εμφανίζεται στους μαθητές σας με τα δικά σας λογότυπα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες.